සේවා

අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬට ප්‍රතිචාර දක්වන්නා වූ පද්ධතිය (IVR)

ප්‍රීතිමත් ජිවිතයක් සඳහා වූ වෙබ් අඩවියෙහි (Happy Life Website) පරිශීලකයකු හට පෞද්ගලිකව , තොරතුරු /උපදේශනය සඳහා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය (Call Center)  සමඟ සම්බන්ධවීමට ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. බහුවිධ භාෂාවන්ගෙන් සමන්විත අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬට ප්‍රතිචාර දක්වන පද්ධතියට ප්‍රවේශවීම සඳහා ස්ථාවර , ජංගම හෝ CDMA වැනි කවර හෝ දුරකථනයක් උපයෝගී කර ගනිමින් ඇමතුම් ලබාදිය හැකිය.

කෙටි පණිවුඩ සේවය (SMS) සඳහා වූ  ‍ප්‍රවේශය

කලින් නිර්වචනය කරන ලද සංකේතයක් මගින් කෙටි පණිවුඩ සේවා ප්‍රවේශය වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් යම් විශේෂිත විෂය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම හෝ කෙටි පණ්වුඩයක් මගින් යම් විශේෂිත ප්‍රශ්නයක් සහය මධස්ථානය වෙත යැවීමෙන් අවශ්‍ය උපදේශනය හෝ වෛද්‍ය සහය ලබා ගත හැකිය.

අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය

පරිශිලකයන් හට වෘත්තීය/ වෛද්‍ය සහය සලසන්නා වූ ස්කයිප් (Skype) / සංවාද (Chat ) පහසුකම් වැනි එසැනින් සංවාද කුටි (Online chat rooms) / පරිශීලක කණ්ඩායම් (User groups) සහ හඬ (Voice)/ පාඨ (Text) පදනම් කරගත් පණිවුඩ සේවා සහිත විවිධ වෙබ් අඩවි සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්  වෙබ් අඩවි (Website) සාමාන්‍ය තොරතුරු සපයනු ලබන අතර විවිධ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන්ට වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සමඟ  එක් වී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවිය හරහා  කණ්ඩායම් සාකච්ඡා කිරීමේ පහසුකම් සපයනු ලැබේ. තවද ත්‍රිභාෂාවන්ගෙන් සිදු කරනු ලබන ලිපි කටයුතු විශ්ව ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සතු ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකකි. මෙම මධ්‍යස්ථානය අදාළ විෂයක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසමින් ඇමතුම් දෙනු ලබන්නන් හට තොරතුරු ලබා දීමත්, දුරකථනය පාදක කරගත් උපදේශන සේවා සැපයීමත් සිදු කරයි. මෙම තොරතුරු/ උපදේශනය සපයනු ලබන්නේ වෘත්තීය වෛද්‍යවරුන්, පුහුණුවලත් උපදේශකයන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් විසිනි. පිරිවැයක් දැරීම/ සමාජ තහනම සම්බන්ධයෙන් වන අමතර පීඩනයන්ගෙන් තොරවූ වතාවරණයක් තුළ, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු  සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනතාව දිරි ගැන්වීම උදෙසා මෙම සේවය නොමිලේ සපයනු ලැබේ. වයස, ජන වර්ගය, ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්වභාවය ආදී කවර  හෝ වෙනස්කමක් නොතකා මෙම ව්‍යාපෘතිය සියලු ශ්‍රී ලංකිකයන් වෙත ප්‍රවේශ වේ.

 

හවුල්කරුවෝ

අරමුදල් සැපයීම

  • IPPF/SARO
  • ICTA
  • UNFPA

 තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතන

  • Celon Linux
  • Ben World Wide

 ලබා ගත් ජයග්‍රහණ තවදුරටත්

  • The National Best e – Content Award 2009 (e- Swabhimani) for the category of e- Health & Environment held at the Cinnamon Grand on 6th November 2009
  • Winner – Gold Award Best Website of the Year – Not for Profit Category – October 2010
  • ICC  Pratnership on HIV Awareness

 තිරසාරබව

ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සටහන් අයවැය (APB) ඇතුළත්ව 2009 සිට අද දක්වා සහයෝගීතා සමාජ වගකීම (Co-operate Social Responsibility) ව්‍යාපෘතියක් ලෙස