අප ගැන

ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තරය

විශේෂයෙන්ම යෞවන යෞවනියන් ඇතුළු ප්‍රජාව තුළ, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණ වේ. වැඩිහිටි පරම්පරාවන්ගෙන් පැවැත එන සමාජ – සංස්කෘතික න්‍යායයන් අනුව, ලිංගික කටයුතු /ලිංගිකත්වය  පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම තවදුරටත් තහනමක් වශයෙන් පවතී. තොරතුරු තාක්‍ෂණයේ සීඝ්‍ර දියුණුවත් සමඟ, තරුණ කොටස් විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ බොහෝ ඇදහිය නොහැකි හා නොමග යවන සුලු අති විශාල තොරතුරු සම්භාරයකට විවෘතව පවතී. එහෙත්, එකී තරුණ කොටස්වලට ස්වකීය ලැජ්ජාශිලි ව්‍යාකූල ස්වභාවය නිසා ඔවුන්ට තිබෙන ගැටළු ස්වකීය පවුල තුළ, මිතුරන් අතර, ගුරුවරුන් අතර හෝ සමහර විට පවුලේ වෛද්‍යවරයා සමඟ පවා සාකච්ඡා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතවී තිබේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යයට අදාළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් හුදකලා වීම සහ ව්‍යාකූලත්වයට පත්වීම සිදු වේ. තවද, රටෙහි පවතින ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මගින් තරුණ කොටස් හා අවිවාහක පුද්ගලයන් මුහුණ දෙන ගැටළුවලට ප්‍රමාණවත් පරිදි විසඳුම් ලබා දී නොමැත. එම නිසා, ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණ වන්නේ, ඌණ සේවා ලාභී සමාජ කොටස් වෙත ආරක්‍ෂාකාරී වතාවරණයක් යටතේ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විශ්වාස කට හැකි තොරතුරු සඳහා ප්‍රවේශයන් වැඩි කිරීමය. තොරතුරු තාක්‍ෂණය මූලික පදනමක් ලෙස යොදා ගනිමින් , ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය (FPASL) ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම හා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහාත්, උපදේශන සේවා සඳහාත් භාෂා තුනෙන්ම සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරයේ වතාවරණයක් නිර්මාණය කොට තිබේ. ජංගම දුරකථන භාවිතය සිඝ්‍රයෙන් පැතිරීයා‍ම , රට තුළ අන්තර්ජාතික පරිගණක තාක්‍ෂණ (ICT) සාක්‍ෂරතාව ඉහළයාම (35%ක් වශයෙන් ඇස්තමේන්තුකොට තිබේ.) සහ දිවයින පුරා වෙබ් අඩවි  ප්‍රවේශ/ පෞද්ගලික පරිගණක භාවිතය පැතිරී යාම මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් උපයෝගී කර ගනියි. සැමට ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා , දුරකථන ඇමතුම් , කෙටි පණිවුඩ සේවා, අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬ ඇමතුම් , එසැනින් සංවාද/විද්‍යුත් තැපෑල වැනි වෙබ් අඩවි පදනම් කර ගත් විසඳුම් , දේශන ඇතුළු අන්තර්ජාතික පරිගණක තාක්‍ෂණ බහුවිධ මෙවලම් යොදා ගන්නා ලදී. තොරතුරු/ උපදේශන සේවා සපයනු ලබන්නේ සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරුන් /උපදේශකයන් විසිනි. උපදෙස් අපේක්ෂා කරන්නන්ගේ අනන්‍යතාව සහ සාකච්ඡා කරන කරුණුවල රහස්‍යභාවය සහතික කරනු ලැබේ.

ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳතොරතුරු/ දැනුම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියෙහි අන්තර්ගත සතර ප්‍රවේශ සතරකි (04). එනම්,

අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬට ප්‍රතිචාර දක්වන්නා වූ පද්ධතිය (IVR)

ප්‍රීතිමත් ජිවිතයක් සඳහා වූ වෙබ් අඩවියෙහි (Happy Life Website) පරිශීලකයකු හට පෞද්ගලිකව , තොරතුරු /උපදේශනය සඳහා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය (Call Center)  සමඟ සම්බන්ධවීමට ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. බහුවිධ භාෂාවන්ගෙන් සමන්විත අන්තර් ක්‍රියාකාරී හඬට ප්‍රතිචාර දක්වන පද්ධතියට ප්‍රවේශවීම සඳහා ස්ථාවර , ජංගම හෝ CDMA වැනි කවර හෝ දුරකථනයක් උපයෝගී කර ගනිමින් ඇමතුම් ලබාදිය හැකිය.

කෙටි පණිවුඩ සේවය (SMS) සඳහා වූ  ‍ප්‍රවේශය

කලින් නිර්වචනය කරන ලද සංකේතයක් මගින් කෙටි පණිවුඩ සේවා ප්‍රවේශය වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් යම් විශේෂිත විෂය කරුණක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම හෝ කෙටි පණ්වුඩයක් මගින් යම් විශේෂිත ප්‍රශ්නයක් සහය මධස්ථානය වෙත යැවීමෙන් අවශ්‍ය උපදේශනය හෝ වෛද්‍ය සහය ලබා ගත හැකිය.

අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය

පරිශිලකයන් හට වෘත්තීය/ වෛද්‍ය සහය සලසන්නා වූ ස්කයිප් (Skype) / සංවාද (Chat ) පහසුකම් වැනි එසැනින් සංවාද කුටි (Online chat rooms) / පරිශීලක කණ්ඩායම් (User groups) සහ හඬ (Voice)/ පාඨ (Text) පදනම් කරගත් පණිවුඩ සේවා සහිත විවිධ වෙබ් අඩවි සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන්  වෙබ් අඩවි (Website) සාමාන්‍ය තොරතුරු සපයනු ලබන අතර විවිධ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන්ට වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සමඟ  එක් වී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවිය හරහා  කණ්ඩායම් සාකච්ඡා කිරීමේ පහසුකම් සපයනු ලැබේ. තවද ත්‍රිභාෂාවන්ගෙන් සිදු කරනු ලබන ලිපි කටයුතු විශ්ව ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සතු ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකකි. මෙම මධ්‍යස්ථානය අදාළ විෂයක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසමින් ඇමතුම් දෙනු ලබන්නන් හට තොරතුරු ලබා දීමත්, දුරකථනය පාදක කරගත් උපදේශන සේවා සැපයීමත් සිදු කරයි. මෙම තොරතුරු/ උපදේශනය සපයනු ලබන්නේ වෘත්තීය වෛද්‍යවරුන්, පුහුණුවලත් උපදේශකයන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් විසිනි. පිරිවැයක් දැරීම/ සමාජ තහනම සම්බන්ධයෙන් වන අමතර පීඩනයන්ගෙන් තොරවූ වතාවරණයක් තුළ, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු  සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනතාව දිරි ගැන්වීම උදෙසා මෙම සේවය නොමිලේ සපයනු ලැබේ. වයස, ජන වර්ගය, ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්වභාවය ආදී කවර  හෝ වෙනස්කමක් නොතකා මෙම ව්‍යාපෘතිය සියලු ශ්‍රී ලංකිකයන් වෙත ප්‍රවේශ වේ.

නිමැවුම සඳහා ඉලක්ක කරනු ලබන කණ්ඩායම

විශේෂයෙන් තරුණ කොටස් ඉලක්ක කර ගනිමින් , විශ්වාස කට හැකි සහ නිරවද්‍ය ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු අවශ්‍ය කරන්නා වූ විවාහක/අවිවාහක පුද්ගලයන්ගේ  සැදුම්ලත් ප්‍රජාවෙහි සෑම අංශයක්ම ව්‍යාපෘතිය මගින් අරමුණු කර ගනු ලබයි. සමාජ – ආර්ථික න්‍යායයන් අනුව, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම  තහනම් කරුණක් ලෙස තවමත් පවතී. ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පවතින ලැජ්ජාශීලි ව්‍යාකූල ස්වභාවය දෙමව්පියන් – දරුවන් ,ගුරුවරුන් – ශිෂ්‍යයන් හා ස්වාමිපුරුෂයන් – භාර්යාවන් අතර මෙම කරුණුවලට අදාළව සංවාදයක් ඇතිවීමට බාධාවක් ලෙස පවතී. නුතන ජීවන රටාව තුළ ඇතිවන පිඩනයන් හා වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට දැරිය යුතු පිරිවැය, ජනතාව ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විද්වත් මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගැනීම වළක්වනු ලැබීම සහ විස්තෘත පවුල්  පද්ධතියේ පිරිහීම යෞවන යෞවනියන් හුදකලා තත්ත්වයට පත්වීමට තුඩු ‍දී තිබේ. එම නිසා නිසි වයසට එළඹුණු  යෞවන යෞවනියන්ට මිතුරන්ගෙන්/ ප්‍රශ්නගත ප්‍රභවයන්ගේ තොරතුරු සෙවීමට අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වේ. පවතින රැකියා රටාවන් මගින් ඇදහිය හැකි ,  විශ්වාස කට හැකි සහ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි තොරතුරු සඳහා වැඩි කරන ලද අවශ්‍යතාවක් නිර්මාණය කර තිබේ. ආර්ථික වශයෙන් බලගැන්වූ යෞවන යෞවනියෝ සාපේක්‍ෂව මුල් අවධියේදීම  ඔවුන්ගේ ලිංගිකත්වය /ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනත්වයක් ඇති  කර ගනිමින් සිටිති. කර්මාන්ත කලාපවල ජීවත්වීමට /වැඩ කිරීමට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සිට යෞවන යෞවනියන්ගේ සංක්‍රමණය, විදේශයන්හි රැකියා අවස්ථාවන් සහ සංචාරක කර්මාන්තයෙහි පිබිදීම ග්‍රාමීය යෞවන  යෞවනියන් නූතන චර්යාවන්ට/විදෙස් චාරිත්‍රවලට නිරාවරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 1/3 වන යෞවන යෞවනියෝ  අන්තර්ජාතික පරිගණක තාක්‍ෂණ විෂය පිළිබඳ මනා දැනුමකින් යුක්ත වූවෝ වෙති.

ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විශ්වාස කට හැකි තොරතුරු නොමිලේ ලබා ගැනීමට‍ පෞද්ගලිකව ප්‍රවේශ වියහැකි තොරතුරු තාක්‍ෂණ පාදකයක් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු දෙස අවධානය යොමු කිරීමට අවසර ලබා  දෙන අතර ආශ්‍රිත පිරිවැයවල් වලින් තොර වූවකි. අනන්‍යතාව හා පෞද්ගලිකත්වය ආරක්‍ෂා කරනු ලබන අතර සන්නිවේදනය කරනු ලබන කරුණුවල රහස්‍යභාවය සහතික කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය , එහි ක්‍රියාකාරිත්වයෙහි ස්වභාවය නිසාම විවාහක යුවලවලට ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සීමාකර තිබේ. ව්‍යාකූලත්වය සහ අහිතකර  ප්‍රතිඵල ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, වෘත්තිකයන් විසින් විසඳුම් ලබා දිය යුතු ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරාසයක තොරතුරු සොයන වයස අවුරුදු 15 ඉක්මවූ පුද්ගලයන්ට අපගේ වෙබ් අඩවිය මගින් විසඳුම් ලබා දීමෙන් මෙම හිඩැස පුරවනු ලබයි. වෙබ් අඩවිය භාෂා තුනෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීම නිසා සියලු ප්‍රජාවන් සහ ජනවර්ගයන් තුළ පුද්ගලයන් හට සුවදායි සන්නිවේදනයක් සිදු කළ හැකි හා පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි වතාවරණයකට ප්‍රවේශවිය හැකිය. ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ උපදේශනය/ සේවා අවශ්‍ය විවාහක යුවලවලටද මෙම සේවා සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකිය. සියලු ශ්‍රී ලාංකීය  ජන කොටස්වලට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රවේශවිය හැකිය.

නිමැවුම සඳහා හේතූව

ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සේවාවන්හි සන්නිවේදනයෙහි පවතින දුරස්ථභාවයට කඩිනමින් විසඳුම්  ලබා දීමේ අවශ්‍යතාව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතූපාදක විය. පැවතුණු සේවා බොහෝවිට යෞවන යෞවනියන්ට ආකර්ශනය නොවන තත්ත්වයේ විය. ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සමාජයේ තිබූ තහනම තුලින් දක්නට ලැබුණේ තොරතුරු පිළිබඳ  සැක සහිත බව නිසා යල් පිනූ තොරතුරු ප්‍රභව වලින් යෞවන යෞවනියන් දුරස් වූ තත්ත්වයකට පත් කිරීමය. රහස්‍යභාවය සහතික කරනු ලබන පහසුවෙන් ප්‍රවේශවිය හැකි, ඇදහිය හැකි සහ විශ්වාස කට ‍හැකි තොරතුරු  හා සේවා අවශ්‍ය විය. ඇඟලුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය වේගයෙන් ව්‍යාප්තවීම තුළ  තරුණියන් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සිට ජිවත්වීම /වැඩ කිරීම සඳහා කර්මාන්ත කලාපයන්ට සංක්‍රමණය වීමක් දක්නට ලැබුණි. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය උපයන එක් ප්‍රමුඛතම මාර්ගයක් වන විදේශ රැකියාවන්හි නිරතවීමට, විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග රැකියාවන්හි නිරතවීමට යෞවන යෞවනියන්ගේ නැඹුරුව සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ පිබිදීම නිසා ජනතාව නූතන ජීවන නැඹුරුවීම් වලට/විදෙස් ගති පැවතුම් වලට නිරාවරණය විය. ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වුණු යෞවන යෞවනියෝ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ස්වාධින තීරණ ගන්නා අතර ගෝලීය බලපෑම් සහ මාධ්‍ය මගින් විදහාපාන ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය හේතූවෙන් මුල් අවධියේදීම ස්වකීය ලිංගිකත්වය අනාවරණය කරති. ජීවන රටාවේ සංකීර්ණ ස්වභාවය වර්ධනය වීමත් සමඟ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ කරුණු, ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය තීරණය කරනු ලබන ප්‍රධාන කරුණක් බවට පත්වී තිබේ. නිවැරදි අවස්ථාවේදී නිවැරදි තීරණයකට ප්‍රවේශ වීම, තීරණ ගැනීමට   අවශ්‍ය වේ. වර්තමානයේ විස්තෘත පවුල් ජීවන ක්‍රමයේ සම්ප්‍රදායන් පිරිහෙමින් පවතින අතර ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළුවලට මුහුණ දීමේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් නොමැති‍වීමෙන් යෞවන යෞවනියෝ ඔවුන් විසින්ම  හුදකලා තත්ත්වයට පත්වෙති. උදාහරණයක් වශයෙන් , අනාරක්‍ෂිත ලිංගික ක්‍රියාවලියක් අත්විඳිනතෙක් යම් පුද්ගලයකු  හදිසි උපත්පාලන පෙත්තකට නොකැමතිවීම දැක්විය හැකිය. සාමාජයෙන් කොන්කරනු ලැබූ සෙසු සමාජ  කණ්ඩායම් , එනම් ලිංගික අපයෝජනයට සහ පීඩාවට ගොදුරුවුවෝ කථාකිරීමට හා ප්‍රශ්න කිරීමට බිය වෙති. මේ දක්වා, ආරක්‍ෂාකාරී සහ ප්‍රවේශවිය හැකි ආකාරයෙන් නොමිලයේ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු/ උපදේශනය සැපයීමට කැපවුණු යන්ත්‍රණයක් /සේවාවක් නොතිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණ වන්නේ එම අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සහ විනාශකාරී විසඳුම්වලට නැවත යොමු නොවෙමින් ආරක්‍ෂාකාරී සහ විශ්වාස කට හැකි වාතාවරණයක් තුළ යෞවන යෞවනියන් හා ඔවුන්ගේ සගයන් මුහුණ දෙන ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සංවාදශීලි වීමට දිරිගැන්වීමය. ව්‍යාපෘතිය මගින් සහතික කරනු ලබන රහස්‍යභාවය සහ පෞද්ගලිකත්වය (නිර්නාමිකත්වය) තුළ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කරන වටපිටාවේ පුද්ගල හා සංස්කෘතික සංවේදීතාවන් සුරැකෙනු ඇත

 ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ විස්තරය

ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය යනු රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන අතර වර්ෂ1953 දී එහි මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ආයතනය ඇප සහතිකයකින් සීමාවී ඇති අතර ප්‍රතිලාභ ලැබීම සඳහා නොවන ආයතනයක්  වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කර තිබේ. තවද, ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය “The International Planned Parenthood Federation” හි බලයලත් සාමාජිකයෙකි. මෙම සංවිධානයට මුල්‍ය සම්පාදනය සිදු කරනු ලබන්නේ ත්‍යාගදායින් විසින් වන අතර  ලියාපදිංචි වූ බෙදා හරින්නන්ගේ ජාලයක් සහ ඔසුසල් ජාලයක් උපයෝගී කර ගනිමින් රට පුරා උපත් පාලන නිෂ්පාදන අලෙවිකරන සමාජ අලෙවි වැඩ සටහනක් මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

සියලු  සමාජ කොටස්වල ශ්‍රී ලංකිකයන් හට ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය රැකවරණය පිළිබඳ සංකල්ප, අධ්‍යාපනය ,තොරතුරු සහ විසඳුම් ගෙන එමින් මග පෙන්වන්නකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය ගත වූ කාලය තුළ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරයක් ඉටු කර තිබේ. රජය මගින් ගනු ලබන පියවර වලදී , ඒවාට අවශ්‍ය ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු සපයමින් , ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය රජය සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි. සමාජයේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි, වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය , සමාජයේ කොන්වී සිටින කොටස්වල අවශ්‍යතාව පිළිබඳ අවධානය  යොමු කරමින් රටපුරා පරිපූර්ණ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සේවා සපයයි. අතීත පාඩම් සහ ලබා ගත් සාර්ථක ජයග්‍රහණ තුළින් ලැබු කුළු ගැන්වීම් සහිතව, ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයෙහි අනාගතය සඳහා වන දැක්ම වන්නේ සාධනීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, නව පසුතලයක් තැනීම, විශ්වාසය ගොඩනැංවීම සහ  ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සේවා අවශ්‍ය වන්නා වූ පුද්ගලයන් වෙත ප්‍රවේශවීමය.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හැඟීම අවබෝධ කරගනිමින් පවුල් සංවිධාන සංගමය, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සහය සහ සේවා අවශ්‍ය වන්නා වූ පුද්ගලයන්ගේ විශ්වාසවන්ත මිතුරා සහ සහකරු වශයෙන් ස්වකීය ස්ථානය තහවුරු කරගෙන සිටියි. සාධනීය ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම තුළින් සහතික වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය , ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ නිෂ්පාදන , සේවා , සහය හා රැකවරණය අවශ්‍ය පුද්ගලයන් වෙත ළඟාවීමට සුදුසු ස්ථානයක නිවැරදි අවස්ථාවේදී ස්ථානගත වී ඇති බවය. අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූ ජනතාව, ළදරුවන් සහ එච්අයිවී ආසාදිත පුද්ගලයන් වැනි පහසුවෙන් පීඩාවට  ගොදුරු විය හැකි හා සමාජයෙන් කොන් කරනු ලැබු පුද්ගලයන් වෙත ප්‍රවේශවෙමින් ප්‍රධාන සෞඛ්‍යය පද්ධතිය හා සෞඛ්‍යය සේවා පද්ධතිය තුළ පවතින ඌනතාවන් සපුරාලීම මගින් ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය  නව පසුතලයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් සාර්ථකත්වයට පත්වී තිබේ. ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ කරුණු , නිෂ්පාදන හා සේවා පිළිබඳ ධනාත්මක සංවාදයක් සඳහා දැනුවත්භාවය හා වතාවරණය නිර්මාණය කිරීමට නව තාක්‍ෂණය යොදාගෙන තිබේ. එලෙසම, එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ්‍රසක සංවර්ධන අරමුණු මගින් බලාපොරොත්තුවන පරිදි සියල්ලන් හට ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය අයිතීන් තහවුරු කිරීමේ පොදු අරමුණ උදෙසා බලවත් සමගියෙන් කටයුතු කිරීමට  අප ආයතනයේ සම සගයින් , රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් අතර විශ්වාසයක් ගොඩ නැංවීමෙන්ද ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය සාර්ථකත්වයට පත්වී තිබේ.

හවුල්කරුවෝ

අරමුදල් සැපයීම

  • IPPF/SARO
  • ICTA
  • UNFPA

 තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතන

  • Ben World Wide

 ලබා ගත් ජයග්‍රහණ තවදුරටත්

  • The National Best e – Content Award 2009 (e- Swabhimani) for the category of e- Health & Environment held at the Cinnamon Grand on 6th November 2009
  • Winner – Gold Award Best Website of the Year – Not for Profit Category – October 2010
  • ICC  Pratnership on HIV Awareness

 තිරසාරබව

ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ වාර්ෂික වැඩ සටහන් අයවැය (APB) ඇතුළත්ව 2009 සිට අද දක්වා සහයෝගීතා සමාජ වගකීම (Co-operate Social Responsibility) ව්‍යාපෘතියක් ලෙස