ගර්භණීභාවයට පෙර සූදානම

ගර්භණීභාවය

ගර්භණීභාවය
ගර්භණීභාවය ඉතා ස්වභාවික තත්වයක් වන අතර, එය සෑම විටම කාන්තාවකගෙන් කාන්තාවකට වෙනස් වේ. නිශ්චිතව ම ඔබට මේ කාලයේ දී සිදු විය හැකි දේ පිළිබදව කලින් පැවසිය නොහැකි මුත්, සාමාන්‍යයෙන් ගර්භණී සමයේ දී ශරිරයේ ඇතිවන වෙනස්කම...

මවක් වීමට පෙර සූදානම

මවක් වීමට පෙර සූදානම
ගැබ් ගැනීමට පෙර උපදේශනය – මව්වරු සහ පියවරු ගැබ් ගැනීමට පෙර උපදේශනය විවාහ වූ යුවලක් , ගැබ් ගැනීමට පෙර කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හා ගර්භනීභාවයට පත්වීම සදහා ශාරීරික ‍යෝග්‍යතාවය මැන බැලීම අවශ්‍ය වේ. එමගින්, පිළිසිද ...