අධිලිපිඩතාව

(රුධිරයේ මේද අධික වීම)

අධිලිපිඩතාව යනු කුමක් ද?

රුධිරයේ පවතින මේදමය සංඝටක, එනම් ලිපිඩ, කොලෙස්ටරෝල් හා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ ප්‍රමාණය අධික වීම මෙනමින් හැදින්වේ. මෙම මේදමය සංඝටක රුධිරයේ සංසරණය වන්නේ, ප්‍රෝටීන හා බැදී වන බැවින් මෙම තත්ත්වය හයිපර්ලිපො‍ප්‍රෝටිනීමියා ලෙසද හැදින්වේ. මේදමය සංඝටක රුධිරයේ /ජලයේ ද්‍රව ලෙස පැවත සංසරණය විය හැකි එකම ක්‍රමය ප්‍රෝටීන් සමග බැදීවීම මෙයට හේතුවකි

මෙම තත්ත්වය කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.

 • කොලෙස්ටරෝල් අධික වීම
 • ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ අධික වීම (මේදය‍ බො‍හෝ විට රුධිරයේ පවතින්නේ මෙම ආකාරයටය).
ඉතා හොද(mg/dL) තරමක් වැඩි(mg/dL) ඉතා වැඩි(mg/dL)
මුළු කොලෙස්ටරෝල් <200 200-239 >240
LDL කොලෙස්ටරෝල් 70-129 130-159 >160
ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ <150 150-199 >200
VLDL කොලෙස්ටරෝල් <20 20-40 >40

 

හයිපර්ලිපිඩීමියාවේ (අධිලිපිඩතාවයේ) රෝග ලක්ෂණ

 • සැන්තෝමා – ‍පේශී කණ්ඩරා කෙළවර මේදය තැන්පත් වීම
 • පපුවේ කැක්කුම
 • උදරයේ කැක්කුම
 • උදර‍යේ මහත්වීම (අක්මාව හෝ ප්ලීහාව විශාලවීම නිසා)

 

මේ සදහා පූර්ව පරික්ෂා කරගත යුත්තේ කවුරුන් ද ?

 • පවුලේ ළගම ඥාතින්ට හෘදයාබාධ (විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 50ට පෙර) වැළදී ඇත්නම්
 • මේද සම්බන්ධ රෝග තත්ත්වයන් (dyslipidaemia) පිළිබද පවුලේ රෝග ඉතිහාසයක් ඇති අයට
 • සැන්තොලෙස්මා හෝ ඇසෙහි සවච්ඡය ව‍ටා ඇතිවන අව පැහැ වෘත්තාකාර පිහිටීම වයස අවුරුදු 40ට පෙර ඇතිවූවන්
 • සැන්තෝමා සහිත පුද්ගලයන්
 • දියවැඩියා රෝගීන්
 • අධි රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන්නන්