පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ පිළිකා නොවන වර්ධනය

මෙම තත්ත්වය බොහෝ විට පිරිමින් වයස්ගත වීමේ දී දක්නට ලැබෙන රෝගි තත්ත්වයකි. පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය පිහිටා තිබෙන්නේ මුත්‍රාශය සහ මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිතවයි. එම නිසා වයස්ගත වීමේ දී පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය ක්‍රමයෙන් විශාල වීමත් සමග මුත්‍රා මාර්ගය මත තෙරපීමක් ඇති කරමින් මුත්‍රා මාර්ගයේ වේගය බාල කරයි.

පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ පිළිකාමය නොවන වර්ධනයක් ඇතිවීමේ දී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ
මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වන්නේ ක්‍රමාණුකූලවයි.

  • නිතර නිතර රාත්‍රි නින්දෙන් නැගිට මුත්‍රා පහ කිරීමට අවශ්‍ය වීම;
  • දහවල් කාලයේ දී වැඩි වාරගණනක් මුත්‍රා පිටකිරීම
  • මුත්‍රා පහකොට අවසන් වන විට බින්දු ව‍ශයෙන් පිටවීම
  • මුත්‍රා ප්‍රමාණයේ වේගය බාලවීම

එහෙත් ඇතැම්විට ඉහත රෝග ලක්ෂණ පිළිකාමය නොවන තත්ත්වයක දී මෙන් ම පිළිකාමය නොවන වර්ධනයන් හෝ මුත්‍රාශයේ ආසාධනයක දී ඇතිවිය හැකිය.

ඔබට පිළිකාමය නොවන පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ වර්ධනයක් ඇත්දැයි ඔබේ වෛද්‍යවරයා දැන ගන්නේ කෙසේ ද?
ඔබේ වෛද්‍යවරයා විසින් සම්පූර්ණ රෝග ඉතිහාසයක් ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊළගට කරනු ලබන්නේ ගුද මාර්ගය තුළට ඇගිල්ලක් ඇතුලු කර ඔබගේ පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ ප්‍රමාණය මතුපිට ස්වභාවය හා එහි බර පරික්ෂා කිරීමයි. මීට අමතරව රුධිර පරික්ෂාවක්, මුත්‍රා පරික්ෂාවක් ද, මුත්‍රා ආසාදන ඇත්දැයි බැලීමට අල්‍ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් පරික්ෂා හා පටක පරික්ෂා මගින් පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ රෝග විනිශ්චය පහසු කරවනු ඇත.

පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ පිළිකාමය නොවන වර්ධනයක් සදහා ඇති ප්‍රතිකාර කවරේ ද?
රෝග ලක්ෂණ බරපතල ලෙස නැත්නම් කාලයක් සමග හොද අත‍ට හැරීමට ඉඩකඩ ඇත. එහෙත් කාලයත් සමග රෝග ලක්ෂණ නරක අතට හැරෙන බවට සාධක තිබේ නම් ඔබේ වෛද්‍යවරයා විසින් වෙනත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ඔබට ලබාදෙනු ඇත.