පවුල් සැලසුම් ක්‍රම

ස්වාභාවික උපත් පාලන ක්‍රම

ස්වාභාවික උපත් පාලන ක්‍රම
ස්වාභාවික උපත් පාලන ක්‍රම – මව්වරු සහ පියවරු උපත් පාලනය සදහා ඇති ස්වභාවික ක්‍රම මෙය ආර්තව චක්‍රයේ ඇති ස්වභාවික වෙනස්වීම් මත රදා පවතියි. එනම් ඩිම්බ පිටවීම – සාමාන්‍යයෙන් ඔසප්වීමකට දින 14කටපෙර ඇති‍වේ. ඩිම්බ පිට...

පුරුෂ කොන්ඩමය

පුරුෂ කොන්ඩමය
පුරුෂ කොන්ඩමය – මව්වරු සහ පියවරු පුරුෂ කොන්ඩමය කොන්ඩමයක් යනු කුමක් ද? රබර් හෝ ලේටෙක්ස් වලින් නිපදවා ඇති කොපුවක් වන මෙය ශිෂ්ණය ප්‍රාණවත් වූ පසු එය වැසී යන පරිද්දෙන් පැළදීමෙන් එහි ඉහළ කෙළවරික් ශිෂ්ණයට සවිවන කුඩා ...

ස්ත්‍රී කොන්ඩමය

ස්ත්‍රී කොන්ඩමය
ස්ත්‍රී කොන්ඩමය – මව්වරු සහ පියවරු ස්ත්‍රී කොන්ඩමය කොන්ඩමයක් යනු කුමක් ද? කොන්ඩමයක් යනු රබර් හෝ ලේටෙක්ස් වලින් සාදන ලද කොපුවකි. මෙය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේ ද? මෙය ශුක්‍රාණු (පුරුෂ ධාතු)ස්ත්‍රියගේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුල්...

උපත් පාලන පෙති

උපත් පාලන පෙති
මෙය ආර්තව චක්‍රයේ ඇති ස්වභාවික වෙනස්වීම් මත රදා පවතියි. එනම් ඩිම්බ පිටවීම – සාමාන්‍යයෙන් ඔසප්වීමකට දින 14කටපෙර ඇති‍වේ. ඩිම්බ පිටවීමට පෙර, පිටවන විට හා ඉන්පසු ගැබ් ගෙලෙන් ස්‍රාවය වන ශ්ලේෂ්මල වල ස්වභාවය වෙනස් වෙය...

හදිසි උපත් පාලනය

හදිසි උපත් පාලනය
ලිංගික සංසර්ගයෙන් පසු ගර්භනී වීම වලක්වා ගැනීමේ ක්‍රම 1)  හදිසි උපත් පාලනය යනු කුමක් ද ? මෙය අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීමකින් පසු ඔබට අනවශ්‍ය ගර්භනී වීමක් වලක්වා ගැනීම සදහා කාන්තාව විසින් භාවිත කල යුතු ක්‍රමයක්වේ. 2)  හ...

පවුල් සැලසුම් එන්නත

පවුල් සැලසුම් එන්නත
පවුල් සැලසුම් එන්නත – මව්වරු සහ පියවරු පවුල් සැලසුම් එන්නත ( ඩිපෝ මෙ‍ඩ්‍රොක්සි ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ඇසිටේට්) DMPA ඩිපෝප්‍රොවේරා යනු කුමක් ද ? මෙය මාස 3කට වරක් එන්නත් කර ගනු ලබන හෝර්මෝන නිෂ්පාදනයකි. (ප්‍රොජෙස්ටරෝන්)  එක් ...

හෝර්මෝන තැන්පතු

හෝර්මෝන තැන්පතු
හෝර්මෝන පුරවන ලද තුනී රබර් වැනි ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද නැවෙන සුලු කරල් කීපයක් සුළු ශල්‍ය කර්මයක් මගින් කාන්තාවන්ගේ උඩු බාහුවේ සම යට තැන්පත් කරනු ලැබේ. තැන්පත් කරල් වර්ග වෙළද නාමය ඒකකය ක්‍රියාත්මක වන කාලය නෝර්ප්ල...

ලූපය

ලූපය
ලූපය – මව්වරු සහ පියවරු ලූපය (ගර්භාෂය තුළ තැන්පත් කරන කුඩා උපකරණයකි) ලූපය යනු කුමක් ද? මෙය බොහෝවිට මෘදු ප්ලාස්ටික් වලින් නිම කරන ලද කුඩා, නැමෙන සුලු උපකරණයකි. මෙහි ඇති කුඩා තන්තු දෙක ගැබ් ගෙල තුළින් යෝනි මාර්ගය තුළ...

වාසෙක්තම්

වාසෙක්තම්
වාසෙක්තමි – මව්වරු සහ පියවරු පුරුෂ වන්ධ්‍යාකරණය/වාසෙක්තම්(වද සැත්කම) තම දරුවන් ගණන සම්පුර්ණ කළ ,තම පවුල සදහා තවත් දරුවන් අපේක්ෂා නොකරන අඹුසැමියන්ට මෙය ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයකිග එසේම මෙය ස්ථිර පවුල් සැලසුම් ක්‍රමය...

පුරුෂ වන්ධ්යරකරණය/වාසෙක්තම්

තම පවුල සම්පුර්ණ කළ තවත් දරුවන් බලාපොරොත්තු නොවන අඹුසැමියන්ට මෙය ඉතාම ගැලපෙන ක්‍රමයකි. මෙය ඉතා සාර්ථක පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයකි. එසේම මෙය ස්ථිර ක්‍රමයක් ද වේ. එය ඉතා පහසුවෙන් කල හැකි වන අතරම, එයින් ඇතිවන අතුරු ආබාධ අ...

ස්ත්‍රී වන්ධ්‍යකරණය

ස්ත්‍රී වන්ධ්‍යකරණය
ස්ත්‍රී වන්ධ්‍යාකරණය – මව්වරු සහ පියවරු ස්ත්‍රී වන්ධ්‍යාකරණය මෙය තම පවුල සම්පූර්ණ කරගත් තවදුරටත් දරුවන් අපේක්ෂා නොකරන යුවලක් සදහා ඉතාම සුදුසු ස්තීර ඉතා‍ සාර්ථක පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයකි. එක් වරකදී සිදු කරගත ගත...